top of page

Information från årsmötet

True Blues höll årsmöte för året 2021 den 27 februari. Mötet skedde digitalt.


Efter styrelsens verksamhets- och ekonomiska berättelse för 2021 beviljade mötesdeltagarna styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.


Årsmötet valde också en ny styrelse för 2022 och ser ut som följer


Ordförande: Sebastian Andersson

Jonny Green

Mårten Larsson

Emil Wihlborg

Björn Ahlstrand

Comments


bottom of page